Wat apps voor uw onderneming kunnen betekenen

Wees steeds een stap voor op uw concurrenten

In de App Store vindt u naar schatting 1,2 miljoen apps. De tegenhanger van Google telt er nog meer: 1,3 miljoen. We kunnen dus met enige stelligheid beweren dat er stilaan voor alle aspecten van ons dagelijkse leven een app bestaat. Ook in de businesswereld zijn apps aan een steile opmars bezig. Dat is niet verwonderlijk, want mobiele apps kunnen uw onderneming op veel manieren een enorme boost geven.

De apps die we in ons dagelijkse leven gebruiken, hebben de lat immers bijzonder hoog gelegd voor de bedrijfssoftware waar we op de werkvloer mee geconfronteerd worden. Door daarop in te spelen en bedrijfssoftware gebruiksvriendelijker, eenvoudiger en beter toegankelijk te maken, zullen uw medewerkers productiever en gemotiveerder voor de dag komen. En dat kan natuurlijk alleen maar voordelen hebben: kortere doorlooptijden, snellere toegang tot vitale bedrijfsinformatie en verbeterde beleidsondersteuning zijn maar enkele van de vele wins die apps uw onderneming kunnen opleveren. Uit cijfers van SAP blijkt dat de productiviteit van werknemers 40% hoger ligt wanneer er over de hiërarchische niveaus heen gekozen wordt voor mobiele toepassingen.

Maar de impact van apps voor uw onderneming gaat verder dan dat: door uw onderneming een mobiele insteek te geven, geeft u niet enkel uw werknemers de intuïtieve tools die ze nodig hebben om efficiënter te werk te gaan, u geeft uw onderneming zelf ook de mogelijkheid om een volledig nieuwe koers te varen. Werkelijk alle aspecten van uw business - van productielijnen tot interacties met de klant - kunnen door gebruik te maken van mobiele technologieën worden getransformeerd, en dat levert u een substantieel voordeel op ten opzichte van uw concurrenten.

Minder kosten, meer winst

Een belangrijke drijfveer voor ondernemingen in de keuze voor mobiele apps, is kostenbesparing. Door mobiele apps te gebruiken in uw ondernemingen, kunt u dure en omslachtige processen vereenvoudigen en zo op uiteenlopende wijzen kosten besparen. We illustreren even met een concreet voorbeeld.

TE Connectivity is een bedrijf dat vertegenwoordigers heeft in alle uithoeken van de wereld. Vroeger trokken die naar de klant met een gedrukte catalogus. Nu hebben ze TE360, een allesomvattende sales-app waarmee ze alle relevante productdata op een interactieve en visueel aantrekkelijke manier kunnen tonen aan de klant. Los van de eindeloze voordelen die de app heeft op het vlak van productiviteit en werkefficiëntie, zorgt ze jaarlijks voor een kostenbesparing van 2 tot 3 miljoen dollar (!) doordat de drukkosten van de catalogi wegvallen.

Verhoogd rendement door geoptimaliseerde processen

De rentabiliteit van bedrijven is niet enkel afhankelijk van productiesnelheid, maar ook van logistieke processen, zowel in contact met leveranciers als met de eindklant. Mobiele apps kunnen een vlottere werking op elk van die vlakken in de hand werken, en op die manier uw onderneming een aanzienlijk concurrentieel voordeel bezorgen.

Neem het voorbeeld van Skylift, een dienstverlenend bedrijf met honderden technische ingenieurs in het veld. Die technici moesten in het verleden hun papieren werkorders manueel in het centrale informatiesysteem invoeren. Dankzij de mobiele toepassing die het bedrijf vandaag gebruikt, kunnen medewerkers die onderweg zijn digitaal hun werkorders invoeren. Deze worden meteen naar de centrale database verstuurd. Resultaat: de werkorder-flow verloopt nu veel sneller en efficiënter, en dat vergroot de winstmarges.

Inzicht in eigen business is cruciaal

Om kosten te besparen, rendement te verhogen en processen te optimaliseren, is één ding cruciaal: data. Om dingen te verbeteren, hebben ondernemingen een duidelijk inzicht in hun eigen business nodig.

Neem nu bijvoorbeeld de Energy app die we voor Picanol hebben ontwikkeld: daarmee kan de operator het elektrisch en het luchtverbruik van zijn weefmachine analyseren. Via één of meerdere zelf gekozen overzichtelijke grafieken, kan hij of zij bijvoorbeeld het aantal kWh per 100.000 picks (KwH/CMPX) bekijken, maar ook verschillende configuraties van de weefmachine met elkaar vergelijken. Om vervolgens natuurlijk de meest optimale configuratie te gebruiken in de productielijn.

Ook op het vlak van business intelligence kunnen apps u dus op weg helpen om het verschil te maken.

Mobiele apps kunnen er dus op uiteenlopende manieren voor zorgen dat uw onderneming in de toekomst een stapje voor heeft - en houdt - op zijn concurrenten: ze besparen kosten en verhogen uw rendement, ze stellen u in staat om bedrijfsprocessen te optimaliseren in alle lagen van de onderneming en geven uw medewerkers alle tools om productiever en efficiënter voor de dag te komen. Maar u kunt vast nog een manier bedenken waarop mobiele apps uw business een zetje kunnen geven.

Benieuwd op welke manier uw business voordeel kan halen uit de mobiele revolutie? Neem contact op met ons en wij tekenen samen met u een digitaal strijdplan uit.

Alle artikels

Wij ontwikkelen Enterprise Apps en IoT oplossingen voor alle toestellen, met gebruik van sensoren, cloud, big data, .. We ontwikkelen software en mobiele toepassingen, en integreren hardware voor alle industrieƫn en sectoren.

Neem contact op