IoT: een nieuw tijdperk voor gezondheidszorg

Ontdek welke enorme veranderingen en voordelen IoT zal veroorzaken

Sinds de mens de technologie ontdekte bleef deze zich steeds verder verspreiden. Net als je denkt dat de grenzen bereikt zijn, wordt alles naar een hoger niveau getild dat talloze nieuwe kansen en mogelijkheden biedt. Dat is nu net wat technologie doet en wat ze nog lang zal blijven doen.

De vooruitschrijdende technologie die ons nu bezighoudt is er een die veel kanten uit kan en die een hoop problemen helpt oplossen in diverse bedrijfsgebieden, namelijk het “internet der dingen” (Internet of Things, of IoT).

Wat is IoT eigenlijk precies?

Het idee is eenvoudig: neem het internet en zet het eender waar het het leven van mensen en bedrijfsstructuren eenvoudiger en efficiënter kan maken. Hoe? Om te beginnen steek je slimme sensoren in een voorwerp waar je bruikbare gegevens uit wil halen. Deze sensoren laten je toe om die gegevens via het internet naar hun uiteindelijke bestemming te brengen. Op de eindbestemming kan de verkregen informatie verder geleid worden naar andere voorwerpen of ze kan meteen nuttig gebruikt worden.

Informatie is een van de meest waardevolle middelen op aarde. Dit betekent dat de nieuwe manier van omgaan met gegevens veel nieuwe paden zal openen. De mogelijkheid om een voorwerp te controleren, belangrijke informatie te filteren en verbindingen te leggen naar andere voorwerpen zal heel wat gemakkelijker en intensiever worden. Zo wordt uw bedrijfsactiviteit meer gefocust en productiever.

Welkom bij de toekomst van de gezondheidszorg

De industrieën waar IoT zeker een spoor zal trekken zijn deze die voortdurend op zoek zijn naar innovatie, manieren om uit te blinken en strategieën om kosten extreem te verlagen. Naast de maakindustrie, de bouw en de transportsector, is de gezondheidsindustrie op weg om één van de grootste spelers te worden in de IoT-technologie.

Stel u voor dat drones signalen kunnen opvangen en medische apparatuur – veel sneller dan ambulances – kunnen afleveren op de plaats van een ongeval. Dit zou veel mensenlevens kunnen redden waar snelle hulp nodig is. Of neem de ontwikkeling van pillen met sensoren. Artsen kunnen ze aan hun patiënten geven en zo hun toestand en hun vooruitgang veel efficiënter en nauwkeuriger opvolgen, wat op zijn beurt leidt tot een gepaste en snelle aanpak bij het kiezen van een behandeling.

Het is belangrijk om voor ogen te houden dat gezondheidsgegevens behoren tot de categorie van de zeer gevoelige gegevens.  Daarom beseffen we bij PegusApps zeer goed dat de veiligheid rond dit soort gegevens uiteraard gegarandeerd moet zijn zodat de uitgaande gegevens veilig en betrouwbaar zijn.

Kosten verlagen door IoT

De aanwezigheid van IoT maakt processen niet alleen gemakkelijker en efficiënter, het helpt ook om de enorme kosten te verlagen waar de gezondheidsindustrie dagelijks tegenop ziet.


De Motex app die we ontwikkelden connecteert via bluetooth met een slimme knie-brace, en geeft feedback naar de patiënt wanneer deze zijn oefeningen doet. Zo kan hij thuis de instructies van zijn dokter perfect opvolgen.

We bepreken twee revolutionaire oplossingen die de wijze waarmee artsen en patiënten met elkaar omgaan zullen verbeteren én die de uitgaven van de gezondheidsinstanties zullen verlagen:

1. Patiëntopvolging op afstand

De eerste oplossing gaat over een groot deel van de gezondheidsuitgaven, namelijk de behandeling van chronische ziekten zoals diabetes, astma of hartlijden. Deze aandoeningen zijn ontegensprekelijk aanwezig in onze samenleving en vergen veel opvolging en zorg. Hier kan de intrede van het IoT door het opvolgen van de patiënt op afstand werkelijk een verschil maken met een grote impact en onmiddellijke resultaten. Naast het behandelen van chronische ziekten zal patiëntopvolging op afstand ook een grote rol spelen in de thuiszorg. De voordelen van het IoT zullen voelbaar zijn in het leven van de mensen en in de uitgaven voor gezondheidzorg: een duidelijke win-winsituatie.

Men verwacht dat patiëntopvolging op afstand één van de grootste mogelijke kostenbesparingen zal opleveren voor de gezondheidsindustrie met een totale besparing van meer dan 200 miljard euro.


Tegen 2020 zal de gezondheid van 4 miljoen patiënten wereldwijd op afstand opgevolgd worden.

2. Wearables ondersteunen gedragsverandering

De tweede oplossing heeft te maken met de algemene verbetering van de levenswijze van mensen wanneer de gezondheidsindustrie haar uitgaven kan verminderen door IoT in wearables in te bouwen. Er zijn veel redenen waarom mensen ontevreden kunnen zijn met hun huidige levenswijze en gezondheid. De mogelijke verstoringen waar ze mee kampen kunnen een grote invloed hebben op hun levenskwaliteit en zullen vaak veelvuldige behandeling tot gevolg hebben. Enkele van deze mogelijke verstoringen zijn: zwaarlijvigheid, roken en slaapproblemen.

De opkomende IoT-technologie maakt het makkelijker voor mensen om greep te krijgen op hun eigen levensstijl zonder om de haverklap naar hun arts te moeten gaan. Met de gezondheidsgegevens binnen handbereik wordt het gemakkelijker voor patiënten en artsen om de vooruitgang van de patiënten en hun behandeling op te volgen.

Men schat dat de tijd die IoT nodig heeft om algemeen aanvaard te worden tussen 5 en 10 jaar ligt. Met andere woorden: het moment is nu aangebroken om in deze technologie te investeren en deel uit te maken van de ‘early adopters’ in de adoptiecyclus. Wil u weten wat IoT kan betekenen voor uw bedrijf? Contacteer ons, we helpen u met plezier!

Alle artikels

Wij ontwikkelen Enterprise Apps en IoT oplossingen voor alle toestellen, met gebruik van sensoren, cloud, big data, .. We ontwikkelen software en mobiele toepassingen, en integreren hardware voor alle industrieƫn en sectoren.

Neem contact op