Hoe haalt men het beste uit slimme stadsplanning?

Nooit eerder was er meer nood aan stadsmobiliteit, nooit eerder waren de mogelijkheden ook groter.

Digitale stadsplanning

Tot rond de eeuwwisseling bestond stedelijke planning voor het grootste deel uit bebouwing, architectuur, openbare voorzieningen en stadsdiensten. De digitale revolutie betekende echter ook voor deze tak een grote ommezwaai en leidde ertoe dat stadsplanning vandaag rekening moet houden met internetverbindingen, data-uitwisseling en -beheer, kunstmatige intelligentie, Internet of Things-toestellen en -systemen, digitale publiciteit, camerabewaking en -analyses. Voor de komende jaren moet stedelijke planning rekening houden met nieuwe technologieën als zelfrijdende auto’s, leveringen via drones, gezichtsherkenning, video-analyses, contactloos betalen en tal van andere nieuwigheden. Tegelijk moet het de nodige voorbereidingen treffen om deze zaken mogelijk te maken.

Nu inspelen op de eisen van morgen

In een niet zo heel ver verleden draaide stedelijke planning om grootschalige en eenmalige projecten die veel tijd vroegen. Meer en meer werden steden geconfronteerd met kleinschalige interventies zoals herstellingen of aanpassingen aan bestaande infrastructuur, en vandaag is het “oude” model eigenlijk volledig omgedraaid.

Samen met de technologische ontwikkelingen groeit ook de nood aan “slimme” steden en aan infrastructuur. 4G, contactloos betalen, zelfrijdende wagens, geconnecteerde toestellen (Internet of Things), kunstmatige intelligentie, blockchain en slimme contracten; het is slechts een greep uit de vele mogelijkheden die steden in de toekomst zullen kunnen toepassen. Door de verstedelijking ontstaan er voor de technologiereuzen enorme opportuniteiten, ten nadele van de klassieke infrastructuurfirma’s. Dat verklaart meteen waarom bedrijven als Microsoft, Google en Facebook in de rij staan om hun oplossingen en diensten aan lokale overheden voor te stellen. Allemaal beloven ze dat ze steden welvarender, veiliger en duurzamer kunnen maken.

Technologie als oplossing voor stedelijke uitdagingen

55% van de wereldbevolking woont in grote steden en stedelijke gebieden en verbruikt zo’n 75% van de beschikbare energie. En eigenlijk kent elke stad ter wereld vergelijkbare eigenschappen en uitdagingen. Luchtvervuiling, verkeer, werkloosheid, overbevolking, gebrek aan goede huisvesting en openbaar vervoer, gezondheid en veiligheid vormen de komende jaren uitdagingen voor elke stad, waar ook ter wereld. Om hier op een goede manier mee om te gaan zullen steden sowieso beroep moeten doen op nieuwe technologieën.

Quasi elk toestel kan vandaag verbonden worden met het internet; verkeerslichten, verkeers- en bewakingscamera’s, luchtsensoren enz. Dit laat steden toe om grote hoeveelheden gegevens te verzamelen, die dankzij kunstmatige intelligentie tot nieuwe inzichten leiden. Met de combinatie van Internet of Things en locatiegegevens kunnen stadscentra en administratieve bedrijven op lokale schaal en ver daarbuiten beroep doen op kunstmatige intelligentie.

Toekomstvisie

Stadsbesturen hebben zich te lang blindgestaard op een klein aantal uitdagingen. Dankzij de digitale ontwikkelingen zullen ze hier eindelijk komaf mee kunnen maken. We denken dan niet alleen aan slimme mobiliteitsoplossingen, maar ook aan oplossingen voor totaal andere problemen.

Wie weet kunnen we alle verkeersproblemen wel verhelpen met elektrische zelfrijdende voertuigen, die in een klap ook komaf maken met luchtvervuiling en met ongevallen. Alhoewel de zelfrijdende auto nog maar in zijn kinderschoenen staat, kent de technologie een enorme vooruitgang en zouden we de elektrische auto naar verwacht in 2020 al in grote aantallen op onze wegen zien rondrijden. Zowel op nationaal als op lokaal niveau zien we al maatregelen opduiken om de uitstoot in stadscentra terug te dringen. Denk maar aan Oslo, dat parkings exclusief voor elektrische auto’s reserveert, of München, waar de binnenstad enkel met een vignet kan worden bereikt – u raadt het, een vignet dat is voorbehouden voor auto’s met een lage uitstoot.


Of misschien behoort stadscriminaliteit binnenkort zo goed als volledig tot het verleden dankzij een wisselwerking tussen gezichtsherkenning, camerabewaking en beeldenanalyses. Ook deze technologieën staan veel verder dan gedacht en kunnen bovendien gemakkelijk worden geïntegreerd in bestaande infrastructuur.

Kostenplaatje van technologische stadsplanning

Niet elk stadsbestuur beschikt over voldoende financiële middelen om de vruchten te plukken van de technologische mogelijkheden. In de toekomst zullen steden niet alleen “slimmer” moeten worden op het vlak van technologie maar ook in de manier waarop ze de middelen vergaren die nodig zijn voor deze digitale ommezwaai. Wetgeving en belastingstelsels moeten zich aanpassen aan de noden van de bewoners en moeten voldoende middelen opleveren om aanpassingen door te voeren ter verbetering van de levenskwaliteit van de bevolking.
Veel toekomstige stadsoplossingen steunen op kunstmatige intelligentie, wat maar al te vaak automatisch in verband wordt gebracht met ontslagen. Niemand kan ontkennen dat dit een van de mogelijk gevolgen is van digitalisatie, maar als stad kun je je hier wel perfect op voorbereiden door gemeentepersoneel opnieuw op te leiden met het oog op de slimme stad van de toekomst.

Copywriters: Ina Danova & Arjan Kwakkenbos

Alle artikels

Wij ontwikkelen Enterprise Apps en IoT oplossingen voor alle toestellen, met gebruik van sensoren, cloud, big data, .. We ontwikkelen software en mobiele toepassingen, en integreren hardware voor alle industrieƫn en sectoren.

Neem contact op